NAME

PANEL

ROW

NAME

PANEL

ROW

NAME

PANEL

ROW

 

 

 

Ikeda, lsamu

2

21

Kanada, James J

2

27

Koito, Sadamu

5

2

Ikeda, Katsumi

5

27

Kanaya, Waiter E

3

10

Koizumi, Hayato

3

24

Ikeda, Masao

1

8

Kanazawa, John S

2

27

Koizumi, Yutaka

3

20

Ikeda, Roy Y

1

25

Kanda, FrankT

5

16

Kojaku, Shaw

1

13

Ikeda, William Y

3

15

Kanda, Takezo

4

9

Kojima, Tadashi

1

24

Ikefugi, Lloyd

1

12

Kaneichi, Takeo

4

3

Kokame, Nobuo

4

13

Ikehara, Henry S

4

6

Kanemitsu, Katsuhiro

1

10

Kokubu, Jimmie T

4

24

Ikehara, Kikuichiro D

1

15

Kaneshiro, Seichi

5

13

Komatsu, James K

2

14

Ikemoto, Haruyuki

3

17

Kaneshiro, Yasuo

2

28

Komatsu, Katsuto

1

28

Ikemoto, Kanemae

4

14

Kanetani, lsamu

3

15

Komeda, Fred H

4

5

Ikeno, James S

4

6

Kanetomi, Jiro

5

26

Komoto, Nobuo

5

16

Imai, Saburo

5

29

Kanzaki, Akira

4

26

Kondo, Harushi B

3

7

Imai, Tomio

1

14

Karatsu, James S

5

3

Kondo, Henry

3

26

Imamoto, William I

2

29

Karimoto, Haruo

3

18

Kondo, Herbert Y

4

18

Imamura, Larry M

3

22

Kashiwaeda, Kenneth G

1

3

Kondo, Howard N

4

19

Imano, Susumu

5

20

Kashiwagi, Kazuo

2

14

Kotsubo, Seichi

4

18

Imoto, William S

3

13

Kataoka, Yoshitaka

2

4

Kuba, Shigeo

5

29

Inada, Thomas T

3

12

Katayama, Noritada

1

11

Kubo, Tadashi

4

7

Inakazu, Ben M

3

7

Kato, John J

2

6

Kubo, Yoshio

3

5

Inamine, Seiji

5

17

Kato, Joseph H

4

26

Kubokawa, James K

3

11

Inatsu, Masami

5

17

Kato, Kenji

1

14

Kuboyama, Mitsuharu

5

6

Inkyo, Sueichi

3

16

Kato, Yoshio

5

21

Kuge, Thomas T

4

9

Inoue, Minoru

2

7

Katsuda, Masaichi C

1

18

Kunimatsu, lsamu

3

28

Inouye, Itsutomu

3

23

Kawaguchi, John R

5

5

Kuraoka, Jerry S

5

11

Inouye, Kazuyoshi

5

10

Kawahara, Richard H

4

19

Kurata, Minoru

3

27

Inouye, Masato

1

15

Kawakami, Tetsuro

5

1

Kuroda, Ichiji H

3

24

Irie, Masaji

5

7

Kawamoto, Haruo

4

27

Kuroda, Robert T

5

14

Iriguchi, Tadayoshi

3

6

Kawamoto, Haruo

2

1

Kurokawa, Ben S

5

11

Iseri, Mitsuo M

2

4

Kawamoto, Sadao

5

24

Kutaka, Shosei

5

27

Ishida, Haruo

5

12

Kawamoto, Toshio

2

1

Kutara, Masaji H

2

23

Ishida, Minoru

2

6

Kawamoto, Yutaka

1

19

Kuwada, Joseph T

2

25

Ishii, George F

4

25

Kawanishi, Kikumatsu F

3

28

Kuwahara, Sunao T

5

24

Ishii, Masayuki

3

15

Kawano, Cike C

4

20

Kyono, John H

4

29

Ishii, Richard H

3

26

Kawano, George U

4

2

Laffin, William

5

2

Ishiki, Walter S

5

19

Kawano, Tetsuo

1

4

Lang, Clarence E

4

15

Isobe, Kosaku

2

12

Kawano, Yasuo

4

18

Luna, Leonard H

5

3

Ito, Hachiro

4

10

Kawata, Albert G

3

29

Madokoro, Harry F

2

4

Ito, Takashi

1

2

Kaya, Satoshi

5

10

Maehara, Saburo

2

17

Ito, Tetsuo

2

10

Kaya, Stephen M

5

22

Magarifuji, Richard K

1

10

Iwahiro, Robert K

2

7

Kenmotsu, Yesuo

5

27

Maki, Albert E

2

21

Iwai, Hisashi

5

29

Key, Lewis A

5

24

Makishi, Matsutada

2

11

Iwamasa, Yoshio

2

24

Kijima, Tadashi

4

13

Mana, Seiso J

5

19

Iwamoto, Lawrence T

2

18

Kikuchi, Leo T

1

19

Masaoka, Ben F

4

8

Izumizaki, Henry S

1

25

Kimura, Matsuichi

4

4

Masaoka, Kay K

4

8

Jichaku, Thomas M

5

18

Kimura, Paul T

3

27

Mashita, Masatomo

1

9

Jinnohara, Katsui

4

12

Kimura, Paul Jr

4

3

Masuda, Dick Z

4

16

Johnson, John A Jr

1

13

Kimura, Tsuguo

5

5

Masuda, Eso

3

4

Kadooka, Chitoshi W

1

14

Kina, Shomatsu E

3

9

Masuda, Kazuo

5

25

Kadoyama, Joe Y

5

22

Kinoshita, Francis T

5

4

Masuda, Yoshito

4

10

Kagawa, Yasuo

4

26

Kinoshita, Mamoru

2

24

Masumoto, George H

1

26

Kagihara, James J

2

7

Kinoshita, Richard K

5

21

Masumoto, Noriyu~

1

22

Kaiura, Richard K

4

3

Kinyone, Joseph F

3

3

Masumura, Lawrence K

1

5

Kajikawa, Tsugito

2

7

Kirito, Toshio

1

6

Masunaga, Kiyoshi

5

18

Kajiwara, Nobuo

5

3

Kishi, Robert T

1

12

Masuoka, Peter S

3

4

Kamai, William K Jr

4

1

Kitagawa, Roy J

4

9

Matsuda, Carl G

3

12

Kameda, Fred Y

5

7

Kltsuse, Paul T

4

3

Matsui, Masao

5

26

Kameoka, Bob T

4

1

Kiyabu, Ronald S

5

7

Matsukawa, Hiroshi

5

24

Kametani, Shinobu

2

15

Kiyota, Edward Y

2

23

Matsukawa, Isamie

2

20

Kami, Mitsuo

5

23

Koda, Kiichi

3

27

Matsumoto, Dick Y

3

22

Kamikawa, Shizuto

5

8

Kohara, Sadaichi

3

18

Matsumoto, Goro

4

12