NAME

PANEL

ROW

NAME

PANEL

ROW

NAME

PANEL

ROW

 

 

 

Matsumoto, Kiyuichi

5

21

Motoyama, Susumu

4

17

Nakazato, Saburo B

2

16

Matsumoto, Sadao

3

2

Mukai, Hachiro

4

7

Narimatsu, John T

4

4

Matsumoto, Tommy T

4

25

Munemori, Sadao S

3

8

Nezu, Yutaka

4

8

Mataumura, Renkichi

1

20

Murakami, lsamu

2

25

Nii, Yoshito

5

24

Matsunaga, Kaname

4

8

Murakami, Kiyoshi

3

2

Niide, Shigeto

5

12

Matsuoka, Satoshi

1

2

Murakami, Lester T

2

4

Nilges, Edward J

4

23

Matsushima, Kazuo

1

23

Murakami, Sakae

3

14

Ninomiya, Ban

4

9

Matsushita, Shizuo J

1

29

Murakami, Tadataka L

1

1

Nlnomiya, Takao T

5

9

Mayeda, George M

4

27

Murakami, Tokiwo

1

17

Nishi, Chikao

3

7

Mekata, Thomas T

1

29

Murakami, Toshio T

2

16

Nishi, Takanori A

2

28

Migita, Torao

1

20

Muramoto, Masaru

4

1

Nishihara, Kazuo

3

24

Miho, Katsuaki

5

25

Muranaga, Kiyoshi K

3

26

Nishikawa, Akio

1

4

Minami, Yoshlo T

4

6

Murashige, Richard K

1

11

Nishimoto, Joe M

2

23

Minatodani, Isamu

2

15

Murata, Robert S

5

5

Nishimoto, Tom T

3

4

Mine, Kiyoshi

3

24

Muronaka, Larry H

2

24

Nishimura, Shigeki

2

15

Misumi, Tom T

5

10

Muronaka, Mitsugi

5

12

Nishimura, Wilfred K

2

18

Mitani, Kazuo

4

29

Naemura, Roy I

5

20

Nishishita, Charles J

1

14

Mito, Kazuo

1

27

Nagaji, Grover K

4

23

Nishitani, Chieto

3

29

Miura, Jack E

1

13

Nagami, Hiroshi

3

1

Nishitani, Taro

5

25

Miura, Larry N

4

16

Nagano, Hiroshi F

2

2

Nitta, Kongo

5

29

Miura, Toshio

5

10

Nagano, Setsuo

3

4

Noda, Sueo

1

14

Miyabe, Charles M

2

3

Naganuma, Martin M

1

15

Noritake, Yoshito

3

19

Miyagi, Masayoshi

3

8

Nagao, Goichi

2

13

Nozaki, AlbertY

3

12

Miyaguchi, Masayuki J

4

11

Nagaoka, Hitoshi

2

3

Nozaki, Tadashi

1

24

Miyake, Tetsuo

3

7

Nagata, Hideo

1

26

Nozawa, Alfred S

2

25

Miyamoto, James H

1

16

Nagata, Jim

3

18

Numa, Toshio

2

5

Miyamoto, Thomas T

5

17

Nagata, Taichi

1

1

Oba, Masayoshi

5

7

Miyamoto, Yasuo R

2

26

Nagato, Fumitake

1

15

Oba, Sanichi G

3

21

Miyaoka, George S

1

18

Naito, Kaoru

5

23

Oba, Stanley T

5

3

Miyasato, Isami

1

1

Najita, Hitoshi

4

20

Ochiai, Larry M

4

5

Miyata, Tamotsu

3

9

Nakagaki, Masaru

2

21

Ogata, Benjamin F

4

12

Miyazono1 Tok~o

3

16

Nakagawa, Hirao E

3

13

Ogata, Fred S

5

17

Miyoga, Tsuyoshi

3

23

Nakahara, Shoichi

5

5

Ogata, Masaru

1

19

Miyoko, Mitsuru E

2

2

Nakai, Hitoshi

5

20

Ogata, Masayoshi

2

14

Miyoko, Noboru

3

5

Nakama, Masao R

5

9

Ogata, Tsugio

3

1

Mizokami, Timothy I

2

5

Nakama, Shigenori

5

6

Ogawa, Edward

2

16

Mizukami, William S

2

3

Nakamine, Shinyei

3

10

Ogawa, John N

1

22

Mizumoto, Larry T

4

4

Nakamoto, Joe K

3

24

Ogawa, Sadao

5

12

Mizumoto, Morio

2

28

Nakamoto, Seichi

5

13

Ogomori, Yoshio W

2

15

Mizutari, Yukitaka T

1

6

Nakamura, Edward E

4

25

Ohama, Abraham

5

14

Mochizuki, Henry T

1

28

Nakamura, George I

1

18

Ohki, Arnold

2

28

Moran, Edward V

4

21

Nakamura, George S

5

28

Oishi, Teiji T

1

27

Mori, Kiyoto

5

21

Nakamura, Henry Y

1

23

Ojiri, Akira

3

29

Mori, Shigeru

1

12

Nakamura, Iwao

4

20

Okada, John T

1

5

Moriguchi, Haluto

3

13

Nakamura, John M

3

11

Okamoto, Donald M

2

5

Moriguchi, Rokuro

3

8

Nakamura, Kosei

4

15

Okamoto, James S

1

10

Morihara, Arthur A

5

14

Nakamura, Masaki H

1

24

Okamoto, James T

5

1

Morihiro, Roy T

1

3

Nakamura, Ned T

3

4

Okamoto, Ralph S

5

1

Morikawa, Haruto

2

26

Nakamura, Tadao

5

4

Okamoto, Tomiso

2

23

Morikawa, Hiromu

3

17

Nakamura, William K

4

17

Okazaki, Isao

1

10

Morimoto, Toshiaki

2

16

Nakamura, Yoshimitsu

1

7

Okazaki, Takaaki

4

22

Morisaki, Harold H

2

20

Nakanishi, Masao

4

28

Okida, Katsunoshin

1

23

Morishige, Joseph

1

22

Nakano, Tsutomu

5

4

Okido, Shoji

1

21

Morishita, Takeo

4

10

Nakasaki, Robert K

3

13

Okimoto, Richard M

2

11

Morita, Iwao

5

23

Nakashima, Raito R

2

20

Oku, Muneo L

1

13

Moriwaki, George K

1

23

Nakashima, Wataru

2

13

Okuma, Seiei

1

16

Moseley, David L

4

23

Nakata, Alfred Y

4

10

Okumura, Toyokazu

2

13

Motoishi, Hiroshi

5

6

Nakauye, Donald T

2

3

Okura, Susumu

4

15

Motokane, Wilfred M

2

9

Nakaya, Kiyoshi C

4

22

Oliver, Harry E

4

13

Motonaga, Susumu

3

6

Nakayama, Minoru

3

13

Omokawa, George

4

21