NAME

PANEL

ROW

NAME

PANEL

ROW

NAME

PANEL

ROW

 

 

 

Omura, Kenneth

3

5

Sato, Tadao

1

2

Takagi, Boon E

5

8

Onaga, Takeyasu T

4

2

Sato, Takeo

1

8

Takahashi, ltsuo

2

1

Onodera, Satoru

4

24

Sato, Yukio

1

25

Takahashi, lwao A

4

2

Onoye, Lloyd M

3

7

Sawada, George K

2

9

Takahashi, Mori

3

21

Osato, Reginald M

3

19

Schemel, Kurt E

2

14

Takao, Thomas T

4

23

Oshiro, Choyei

4

28

Seiki Toll

2

2

Takara, Ronald K

2

14

Oshiro, Kenneth C

1

9

Sekimura, Koichi K

1

17

Takasaki, Gordon K

2

24

Oshiro, Sam Y

3

23

Seshiki, Hihumi

5

16

Takasugi, Katsumi L

2

18

Oshiro, Seikichi

4

3

Shibata, George M

3

11

Takata, Shigeo J

2

18

Oshiro, Wallace H

4

4

Shibata, Kenneth K

3

3

Takayama, John N

5

28

Oshiro, Yeishin

4

13

Shigaya, Tetsuo

5

15

Takayama, Yoshito J

2

11

Ota, Daniel C

1

23

Shigemura, Masao F

1

9

Takeba, Masaharu

3

10

Ota, George

5

26

Shigeta, Hideo

5

2

Takehara, Shoichi J

1

26

Ota, Randall M

4

29

Shigezane, Masao

3

22

Takei, Yoshinobu

5

3

Ota, Roy

3

28

Shigihara, Takeshi

1

21

Takemoto, Haruo

5

14

Otaguro, Tadashi

2

3

Shiigi, Shinichi

3

17

Takemoto, lwao B

4

2

Otake, Masanao R

5

8

Shikata, George M

2

2

Takemoto, Tami T

3

14

Otani, Douglas K

4

10

Shikiya, Ted T

5

17

Takemura, lsao S

4

19

Otani, Kazuo

5

29

Shimabuku, Roy K

2

10

Takenaka, Tooru

4

24

Otaubo, Akira R

4

5

Shimabukuro, Hideo

5

14

Takeo, Robert M

3

20

Otsuka, Jiro

5

29

Shimabukuro, Tomoaki

1

7

Taketa, Jimmy Y

2

25

Oyabu, Harumatsu

1

25

Shimada, George M

1

13

Taketa, Shigeto

4

8

Oyakawa, Francis K

2

22

Shimatsu, Akira R

4

2

Taketa, William H

4

14

Ozaki, RobertY

5

20

Shimizu, Gordon S

1

25

Takeuchi, Ichiro S

5

28

Ozawa, George Y

3

9

Shimizu, Jimmy T

5

11

Takeuchi, Tadashi T

2

20

Perras, Francis J

4

15

Shimizu, Takeo

3

1

Takubo, Kenji

4

24

Peterson, RoyT

4

9

Shintani, Takeo

4

3

Tamanaha, Kunio D

2

19

Potter, Ralph J Jr

4

25

Shiomichi, Joe A

3

14

Tamanaha, Masao H

2

5

Ray, Neil M

5

5

Shiozawa, Roy R

3

21

Tamashiro, Thomas T

5

18

Riyu, Masatsugu

3

5

Shirakawa, Raymond H

5

13

Tamura, Masaru R

3

10

Rogers, Ben W Jr

3

18

Shiramizu, Kiyoshi J

2

9

Tamura, Toyoshi

3

1

Sadayasu, Herbert K

2

8

Shiroishi, Shigeomi

3

3

Tanahashi, Kei

5

27

Sagami, Yohei

1

6

Shirokane, Kizo

1

3

Tanaka, Harley

2

26

Sagimori, Thomas T

1

28

Shiyama, Henry M

4

19

Tanaka, Jack M

4

13

Sahara, Atsuo

1

28

Shoji, Toshiaki

4

26

Tanaka, Jiro

1

27

Saiki, Masami

3

25

Sogj, Masaru

5

23

Tanaka, John Y

5

20

Saito, Calvin T

5

26

Soken, Yeishun

2

15

Tanaka, Keichi

5

26

Saito, Chuji

1

4

Suda, David I

5

23

Tanaka, Ko

1

1

Saito, George S

5

19

Sueoka, Sadamu R

4

22

Tanaka, Matsusaburo

4

29

Saito, Kinji

1

12

Sueoka, Theodore T

5

12

Tanaka, Seiji

5

29

Saito, Tsukasa

1

1

Sugahara, Shinichi

2

12

Tanamachi, Saburo

2

12

Sakado, Masuto

3

20

Sugawara, Kenji

5

22

Tani, Bushichi

5

28

Sakai, Richard M

5

2

Sugiyama, Hiroshi

1

18

Tanimoto, Larry T

4

18

Sakai, Yoshinori

3

12

Sugiyama, ltsuo

3

26

Tanimoto, Teruto

2

10

Sakamoto, Atsushi

2

26

Sugiyama, Togo S

3

29

Tanimoto, Yukio E

1

27

Sakamoto, Louis K

4

12

Sumida, Michiru

1

8

Tanji, Mitsuo

5

19

Sakamoto, Masami

2

22

Sunada, Albert M

4

27

Tanouye, Katsushi

4

11

Sakamoto, Noboru

3

22

Suwa, Nobuyuki

3

26

Tanouye, Ted T

2

17

Sakamoto, Robert I

3

3

Suyama, George W

4

12

Tashima, Masaru

3

18

Sakamoto, Uichi W

3

2

Suzawa, Jiro

2

17

Tateyama, Haruyoshi H

1

5

Sakohira, Todd T

4

6

Suzuki, Takashi

4

9

Tatsumi, George

3

21

Sameshima, George S

1

24

Sweitzer, Edward H

2

13

Tengan, Masaru

5

22

Sanmongi, Uetaro W

5

19

Tabata, Teruo

5

24

Tengwan, Yoshio

4

15

Sasaki, Yoshio F

2

10

Tabuchi, Shigeo

5

22

Terada, Henry M

5

11

Sasano, Toshio

4

18

Tagami, Yoshio

3

1

Teramae, Ted A

2

9

Sasaoka, ltsumu

3

15

Taguchi, Hitoshi B

4

11

Teramoto, Lloyd M

3

11

Sase, Andrew Y

5

25

Tahara, Cooper T

3

23

Teramoto, Shizuo

4

21

Sato, Saburo

4

29

Tahira, George Y

1

5

Teramoto, Toshi

3

12

Sato, Shin

1

17

Taira, Masaru

1

5

Teruya, Herman T

4

21

Sato, Shukichi

2

28

Taira, Seitoku

5

10

Teruya, Kenkichi K

1

25